MAXadsl - Provjera prometa

Windows Gadget...

Windows Vista Sidebar Gadget tj. Windows 7 Desktop Gadget

Windows Vista/Windows 7 Sidebar Gadget

Download Zona

KategorijeDatoteke

folder icon Gadget (Windows 7)
1
Desktop gadget za Windows 7 koji je donedavno bio dostupan na Windows Live te bio vrlo popularan uz nekoliko desetaka tisuća preuzimanja.
folder icon Verzija 0.8
3
Verzija 0.8 (Moj T-Com, provjera verzije, novi paketi, nove cijene, novi paketi) (preporučeno) Smile
folder icon Verzija 0.7.9
4
Verzija 0.7.9 (povećanje brzina)
folder icon Verzija 0.7.8
4
Verzija 0.7.8 (povećanje paketa i smanjenje cijene za flat)
folder icon Verzija 0.7.7
4
Verzija 0.7.7 (promjena brzina)
folder icon Verzija 0.7.6
4
Verzija 0.7.6 (promjena cijena za flat rate)
folder icon Verzija 0.7.5
4
Verzija 0.7.5 (promjena brzina)
folder icon Verzija 0.7.4
4
Verzija 0.7.4 (nepoznat tip korisnika i promjena paketa)
folder icon Verzija 0.7.3
3
Verzija 0.7.3 (promjena brzine i još par detalja)
folder icon Verzija 0.7.2
4
Verzija 0.7.2 (ispravak "Socket Error #0" poruke)
folder icon Verzija 0.7.1
4
Verzija 0.7.1 (promjena nakon T-Com-ove najave promjene brzine)
folder icon Verzija 0.7
3
Verzija 0.7 (zapravo prvi objavljeni pokušaj)
© Relja Marković 2007.; Powered by MyServer.