MAXadsl - Provjera prometa

Windows Gadget...

Windows Vista Sidebar Gadget tj. Windows 7 Desktop Gadget

Windows Vista/Windows 7 Sidebar Gadget

Licenca


Ovaj program možete slobodno koristiti pod uvjetom da ga koristite u originalnom obliku te da prihvaćate da ga u potpunosti koristite na vlastitu odgovornost. Korištenjem ovog programa suglasni ste da ja (autor programa) ni na koji način i ni u kojem obliku neću biti odgovoran za bilo kakvu eventualnu direktnu ili indirektnu štetu nastalu korištenjem ili čak i samim pokušajem instalacije ovog programa. Ne garantiram da će ovaj program raditi na Vašem računalu, ne obvezujem se na pružanje podrške i ispravke eventualnih grešaka kao ni na daljnji razvoj programa (nove verzije).

Program nije dozvoljeno koristiti u komercijalne svrhe, prodavati ga, naplaćivati naknade za instalaciju ili korištenje programa kao ni na bilo koji drugi način koristiti ovaj program za pribavu materijalne koristi.

NAPOMENA: podaci koje prikazuje ovaj program preuzimaju se sa korisničkih web stranica (https://user.t-com.hr ili https://moj.t-com.hr) što znači da i ovaj program također generira određeni promet!

  

Ne Prihvaćam Prihvaćam
© Relja Marković 2007.; Powered by MyServer.